Popis stránky - změňte v administraci

Popis stránky - změňte v administraci

ZLATÉ SPOŘENÍ

5/10/2013 10:01:22

Zlaté spoření
GOLDEN GATE :o)) S mini to děláme, přes p. Pavla Šámala a nebo přes Marii Frantovou.

Golden Gate a.s.

je významná obchodní společnost zaměřující se na obchod s drahými kovy. Golden Gate a.s.

se zaměřuje především na obchod se zlatem a stříbrem v podobě zlatých a stříbrných investičních slitků a zlatým a stříbrným materiálem pro další zpracování v rafineriích. V menší míře obchod probíhá i s platinou a palladiem. Golden Gate a.s.obchoduje s drahými kovy na mezinárodních trzích. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery patří zlaté a stříbrné rafinerie (afinerie drahých kovů) Argor Hereaus (Švýcarsko), Bauer – Walser (Německo) a SAAMP (Francie). Golden Gate a.s.dále strategicky buduje a rozvíjí další dvě základní linie obchodu a to retail v podobě zlatého spoření a mezinárodní obchod v mimoevropských zemích, zejména na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii a v Jižní Americe. Zlato a stříbro patří mezi nejperspektivnější komodity v současném světě, do kterých ukládají své rezervy státy, banky, investiční fondy i běžní občané.

 

Zlaté spoření

Zlaté spoření je retailový produkt zlatého spoření pro všechny, kdo chtějí spořit do zlata malé částky v pravidelných měsíčních cyklech. Zlaté spoření, umožňuje všem lidem spoření do investičního zlata prostřednictvím malých částek. Většina občanů České republiky jako spořící nástroje využívá pensijní připojištění nebo stavební spoření. Zlaté spoření je zcela novým spořícím finančním produktem, který tyto oblíbené produkty spoření doplňuje a zčásti i nahrazuje. Zlaté spořeni umožňuje spořit do investičního zlata již od 490,- Kč měsíčně. Na rozdíl od jiných produktů, neúčtuje žádné skryté poplatky, ani poplatky za uložení v bezpečném zlatém depozitu. Zlaté spoření, je vysoce bezpečný a zajištěný, s pravidelnými čtvrtletními audity a pod neustálým auditorským dohledem renomovaného nezávislého auditora. Zlato je uloženo v pojištěném nejbezpečnějším depozitu v ČR. Začněte spořit do zlata ještě dnes!


Zlato? Zlato!

 • Historie zlata sahá až do úsvitu dějin lidstva

 • Zlato se používá jako platidlo již více než 6 000 let

 • Jediný velký pokles hodnoty zlato zažilo v 16. století po objevení Ameriky a vydrancování zlatých pokladů Inků a Aztéků španělskými dobyvateli

 • Investiční zlato je stále používáno finančními institucemi jako rezervní měna a jistina proti tržním výkyvům

 • Stále více států přemýšlí o návratu tzv. Zlatého standardu (krytí vlastních peněz zlatem jako v minulosti)

 • Investiční zlato (ryzí – 24 karátů) je certifikováno burzovní autoritou LBMA www.lbma.org

 • Stále více individuálních investorů ukládá své prostředky do zlata

Proč spořit do zlata

 • Růst zlata je v dlouhodobém horizontu stálý

 • Zlato je investiční instrument

 • Zlato je instrument k zajištění bohatství

 • Investiční zlato je jistina proti tržním výkyvům a poklesům reálné hodnoty domácí měny

 • V krizových letech hodnota zlata stoupá

 • Zlato je snadno likvidní a přenositelný uchovatel hodnoty

 • Investiční zlato je osvobozeno od DPH

 • Dlouhodobým ukládáním malých částek jsou eliminovány tržní výkyvy ceny zlata

 • Zlato slouží jako významná součást dobré diverzifikace jmění

 • Jistina 100 g (5 000,- Kč) = 15 g investičního zlata

 • 15 g investičního zlata = cca 21 000,- Kč v současných cenách

 • Klient má na svém účtu 15 g ihned, které jsou ale blokovány až do řádného dokončení spoření. Slouží jako zajištění.

 • Každá platba je ze 100 % kryta reálným zlatem, deponovaným v klientském depozitu

 • Každý gram zlata, který naspořím je ihned mým majetkem

 • Koeficient prémia je neměnný po celou dobu spoření

 • Každá platba se automaticky přepočítá na gramy investičního zlata za pevnou denní cenu

 • Spoření mohu kontrolovat prostřednictvím mého elektronického účtu na portálu

 • Tři spořící programy s minimální splátkou (490,- Kč, 750,- Kč nebo 1 500,- Kč)

 • Maximální splátka není nijak omezena

 • Maximální doba splácení je 121 měsíců

Výhody spoření

Historie zlata jako drahého kovu je stejně stará jako historie samotného lidstva. Zlato jako investiční nástroj je aktuální i dnes. Díky stálé hodnotě, odolávání turbulencím světového hospodářského vývoje může být atraktivní i pro drobné střadatele. Golden Gate a.s. pro Vás připravila jedinečný spořící program S námi může investovat do zlata opravdu každý.

 

         1) Hlavní výhody spoření do zlata

         2) Výnosy spořících programů

         3) Zlato a penzijní reforma

         4) Srovnání s jinými produkty

1) Hlavní výhody spoření do zlata

 • Spoření do zlata je svým pojetím střednědobou investicí s horizontem dospoření 7 let a ideálním horizontem zhodnocení 10let

 • Jako komodita obchodovaná na světových burzách podléhá vlivu spekulativních nákupů velkých investorů

 • Vliv těchto výkyvů je eliminován ve Zlatém komoditním spoření, pravidelným ukládáním menších částek

 • Zlato chrání vaše prostředky před inflací a hospodářskou krizí

 • Klient získává na konci spoření velký investiční slitek zlata, který nakoupil za střední průměrnou cenu v cca sedmi letech

 • Zhodnocení a převedení zpět na peníze je na rozhodnutí klienta, kdy svůj slitek prodá

 • Zlato je výhodné zejména pro tvorbu finančních rezerv a spoření na penzi

Vývoj na trhu se zlatem ukazuje následující graf vývoje ceny zlata za posledních 10 let, kde je přehledně znázorněno, za jakou cenu klient nakupuje a kdy a s jakým výnosem lze zlato vyměnit zpět na peníze.

 

Výnosy spořících programů

Výnosy ze spořících programů jsou závislé na tržním vývoji ceny zlata na světových trzích. Nicméně, i přes tržní výkyvy cena zlata stále roste. Nevěřte firmám a lidem, kteří vám slibují 30% roční výnosy ve zlatě. Ano, jsou roky, kdy zlato meziročně posílí i o více jak 30%, ale není to každý rok. Za poslední dekádu rostlo zlato v průměru o 14% ročně. V našich odhadech jdeme konzervativní cestou a výnosy počítáme na pouhých 7% průměrného zhodnocení. Následující tabulka ukazuje odhad desetiletého výnosu na spořících programech 100g. A to v modelu se stálým růstem 7% p.a. a pak se skutečným vývojem posledních deseti let přepočteným na současné ceny.

3) Zlato a penzijní reforma

Ministerstvo financí České republiky připravilo pro občany naší země pensijní reformu se třemi pilíři.

1. pilíř tzv. státní důchod vyplácený obdobně jako současné důchody z tzv. průběžného systému
2. pilíř – spoření do penzijních fondů, s dobrovolným vstupem, ale bez možnosti budoucího vystoupení ze systému
3. pilíř – penzijní připojištění v nové transformované podobě

Penze je moc vážná věc. Rozhoduje o naší životní úrovni ve stáří, kdy už svůj život můžeme ovlivnit z hlediska úspor jen málo. Zlato je jednou z možností, jak dlouhodobě a efektivně ukládat své úspory do zlata a nepřijít o svou základní svobodu rozhodování. Proto jsme pro vás připravili základní informaci o podmínkách penzijní reformy a její porovnání se Zlatým komoditním spořením.

4) Srovnání s jinými produkty

Nikdy neříkáme klientům, že zlato má být jediným prostředkem k ukládání a zhodnocování jmění. Vždy klientům říkáme, aby své úspory diverzifikovali (třetinové dělení: 1/3 zlato, 1/3 nemovitosti, 1/3 podíly ve firmách na peníze, tj. akcie + podílet se na výběru vedoucích starající se o výběr peněz pro zakladatele či majitele firem). Zlaté komoditní spoření je zajímavé i v kombinaci s jinými produkty. Například jako zabezpečení na stáří je vhodná kombinace pensijního připojištění a Zlatého komoditního spoření. Pro zabezpečení bližší budoucnosti může být zajímavá kombinace podílového fondu a spoření do zlata. Pro porovnání jednotlivých produktů jsme pro vás připravili srovnávací tabulku jednotlivých produktů.