Popis stránky - změňte v administraci

Popis stránky - změňte v administraci

DRUŽSTEVNÍ PRODUKTY

Motto:
Prvotním základem je kupování bytů v exekucích a nebo dražbách a jejich prodej za co nejvyšší cenu, aby se na dosáhlo co možná nejvyššího zisku.
Vrcholnou povinností a věcí cti každého občana je ochrana družstva investorů a jeho vlastnictví.

Dobrý den,
účelem a cílem členství v našem družstvu je zisk z nemovitostí a k tomu zisk z práce jiných lidí, z ČR ale  mohou být i ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Itálie a dalších zemí EU. Plánem je založení Kanadského družstva investorů v Kanadě a Amerického družstva investorů u USA.

Technika je franchisy a obchodní sítě jako obchodní stroje pro prodej surovin, následně produktů a určitě i služeb. Pro začátek by se začalo s vlastními elektrárnami a prodejem zdravotního materiálu do nemocnic, což je dobrý ekonomický nápad.

Účelem družstva je dosahování zisků (to je princip, proč se zakládá firma, aby se do ní pak přibrali lidi na práci a majitelé měli zisk, takto to dělá třeba Bill Gates). Tak i my budeme zakládat další družstva, a nabírat do nich lidi, na práci, aby nám vydělávali. Chováme se jako lidské tělo, které nahrazuje nefunkční buňky novými, mladými, silnými, výkonnými. Příroda nám napovídá. A ta funguje miliony let. Když je hodně potravy je pak hodně mláďat. Buňky se shlukovaly, a vytvářely shluky buněk pro větší schopnost lovu, a tak i my se shlukujeme, jako ty buňky, abychom dosáhli větší a multifunkčnější schopnosti lovu, v našem případě peněz, zisku.

Odměňujeme spolupracovníky služebním vozidlem napsaným na družstvo (aby na to nemohli exekutoři) a spolupracovník aby si mohl užívat požitku z jízdy, kdy je možno i hrazení pohonných hmot, oprav atd.

Další odměnou je pořízení bytu, na podobném principu, aby opět úhrady za byt byly minimální, pokud možno žádné, ale aby požitků z bydlení bylo dosaženo.

K tomu je odměna pořízení malého rodinného domu pro své děti, protože jej budou potřebovat a potřebují mít pohodlí, určitý komfort a jistotu. Je vždy výhodnější, pořídit si bydlení třeba za ¼ běžné ceny, než za cenu běžnou.

Dalším produktem je například otočení částky 500,- Kč na 1.000 Kč. Na tomto produktu přezdívaným jako pozvánka na grilované prase, se člověk učí pochopit, že třeba když zasadí bramboru, tak pak má 20x tolik, a to samé je to když „zasadí“ peníze. Ale musí být dobré „políčko“.

Projekt PATRA je pořízení patra bytů na hypoteční úvěr (za cizí peníze) a jeho pronájem jako ubytovnu, a dělení se o příjmy tak, že 1/3 si člověk ponechá a 2/3 věnuje na poplatky za půjčené peníze. Jedná se o způsob „Chci dělat svoje peníze za Tvoje šrouby“.

Stabilita odměn je dána Pravidly na rozdělování peněz jednomyslně schválenými spolu se stanovami družstva investorů u notáře. Další člen družstva tedy přistupuje k tomuto jednomyslnému schválení těchto dvou dokumentů, stanov družstva investorů a pravidel na rozdělování peněz.

DOŽIVOTNÍ DŮCHOD: Doživotní důchod je zajištěn tak, že si každý může vstoupit do našeho družstva investorů, a pak si založit svoje další družstvo investorů. Jako zakládající člen bude hned na 5. Pozici v kariérním systému (rentiérské pozici). Bude rentovat, tedy pronajímat. Pronajímat může lidskou pracovní sílu, za peníze, jako to dělají třeba fotbalové kluby. Bude mít pod sebou lidi, lidi na práci, a proto, aby se podíleli na přínosu do firmy, aby byli pro firmu přínosem, tedy aby mu zejména přinášeli peníze, a dostali jen část z toho, co do firmy přinesou. Mladí lidé často u pohovorů na práci vyplňují nebo říkají, že chtějí být přínosem pro firmu. Tak ať jsou. Pro nás je výhodnější, když jsou přínosnější pro nás, než když přinášejí jiným. Každý rok je 143.000 lidem 18 let a někteří z nich mohou pro Vás být přínosem a Vy může mát doživotní důchod.

ODMĚNA ZA BYT, DŮM atd:
Odměnou je přímo dosazení na 4. pozici v kariérním systému družstva investorů. Lidi na 3. pozici, 2. pozici a 1. pozici zajišťuje manažer na 5. Pozici (za peníze, které platí klient na 4, pozici a to část ze svého a část se hradí z provize za prodaný produkt klientu na 4. Pozici).

INVESTIČNÍ MOŽNOST PRO 3,000.000 českých rodin (FINANČNÍ ROBOTI) s výnosem cca 50 %,  občas i více,
S garancí vkladu a min. 10% zisku.
Rozdělíme se
33% z provizí z čistého výnosu pro realizátory (odborníky z řad družstva investorů)
(zájemci, členi družstva dájí peníze, nesou riziko, takže dává dvě věci, odborníci dávají know-how a práci, takže obdrží jednu třetinu).
Průměrné hodnoty: za 10 měsíců výnos 70% před zdaněním.
Ing. Aleš Müller, zakládající člen družstva investorů, tel.:  732 455 911.
Zde je technika telefonát do rodiny a pozvánka na grilované prase vždy na čtvrtek do restaurace na adrese Bělehradská 44, na 17.00 hod. Meeting vede naše další zakládající členka družstva investorů a po dohodě by se pro vysvětlení dostavil i Ing. Aleš Müller.

GENEROVÁNÍ PENĚZ:
Je to OBJEDNÁVKA na práce callcentra a práce kurýrní činnosti doručení zásilky. Je to práce pro např. invalidní lidi. Každá firma potřebuje objednávku. A my jsme rádi za každou objednávku na práci. Marketingově to máme jen trochu jinak nazvané, abychom zaujali na trhu, to firmy dělají, že používají někdy jinak znějící slova pro dosažení i třeba minimálního zájmu. Třeba v reklamě.
Lidem v insolvenci nabízíme generování peněz, a protože jich je neustále dostatek (těch lidí v insolvenci), máme ta zajištěnou neustálou práci (stále nové objednávky), proto zakládáme družstvo investorů a ještě pomáháme lidem v insolvenci se zakládáním dalších družstev pro ně (a oni mají franchisu a tak také nabírají další objednávky na generování peněz), aby jím ta jejich družstva pomáhala splácet jejich dluhy. A dělají si meetingy v restauracích nebo na hotelech či penzionech.


REALITY:
Pracujeme systémem zpracováním plánu zhodnocením nemovitosti mezi její prodejem a její další koupí. Zhodnocení třeba fotovoltaickou elektrárnou na střechách domů i garázových přístřešků, malou naší větnou trychtýřovitou družstevní elektrárnou, tepelným čerpadlem poháněným vlastní elektrickou vyrobenou energií, (možná rekuperací, ale možná), pořízením jedné malé franchisy k prodávané nemovitosti (najití 4 lidí na práci na tzv. „zelenou kartu), udělání grafů produktivity těmto lidem na práci, aby bylo vidět, jak jsou produktivní (tzv. na chov i do tahu) a pak terpve prodej nemovitosti, která vydělává pronájmy a našimi franchisami s námi. Typickým příkladem může být penzion nebo hotel na prodej. Ten má vlastní příjmy ze svého provozu, dále příjmy za elektrickou energii a dále příjmy za 4 naše franchisy (na callcentrum, na reality a finance, na development či rekonstrukce a na software a dotace za zaměstnávání lidí z pracovních úřadů zejména ze států EU).   

POSTUP: Naše operátorka volá nemovitosti a pak jim posílá SMS s číslem služebním paní kolegyni.

Následně jim kolegyně zavolá, a domluví schůzku s majitelem a prohlídku, a že budou potřeba plánky našeho pro projektanta.

Dalším krokem pak bude prohlídka, na kterou půjdou naše kolegyně. Po prohlídce se stáhnou fotky do počítače (raději fotky, než video). Fotky se pošlou paní kolegyni, aby udělala webovou stránku  (clasic). Stejné menu, stejný popis, jiné fotky, rozpočet investic a výnos. A udělá se kontextová reklama naší kolegyní, aby na to lidi chodily sami.

Fotky se pošlou projektantovi, aby udělal studii, jaké budou opravy, i opravy střechy, do projektu se zkusí zahrnout tepelné čerpadlo, fotovoltaika, a rekuperace-

S majitelem nemovitosti se domluví ústně i nějak zápisem, že budeme jeho nemovitost nabízet našim investorům na internetu (nějaká jednoduchá smlouva o technické a projektové přípravě k prodeji nemovitosti investorům) /zná ji a umí ji vysvětlit naše paní kolegyně/. Do dohody s majitelem se dává, že projekt na fotovoltaiku, tepelné čerpadlo a rekuperaci se platí jím, prodávajícím, z kupní ceny nemovitosti po prodeji /a budeme nabízet nemovitost i s franchisou, aby to pomohlo splácet hypoteční úvěr

Dům se rozdělí na bytové jednotky.

Na bytové jednotky si investoři budou brát americké hypotéky,a dávat si do zástavy svoje nemovitosti a peníze dají do družstva, a tam budou mít předmětnou bytovou jednotku, ze které budou mít z pronájmu měsíčně peníze a ještě budou mít peníze z franchisy (za zájemce na upisování, za zájemce na byty, za zájemce na patra).

A část investic z americké hypotéky se investuje na byty v dražbách, kde z prodeje jsou do několika měsíců peníze se ziskem. Zisk jde použít na splácení americké hypotéky.


PŘIPRAVUJEME:
K rodinnému domu od nás malý elektromobil, napájený fotovoltackou elektrárnou a naší větrnou trychtýřovitou elektrárnou. Určený pro malé pohotové nákupy, dojíždění do blízkých malých měst. Záměrem je pořízení malého automobilu a k němu pořízení malé obchodní sítě na splácení měsíčního leasingu auta.
Uvažujeme tak, že když by vlastně auto bylo zadarmo, a provoz auta by byl také zadarmo, tak je to výhodnější, než kdyby se pořízení auta muselo platit ( to je jedno, jestli jednorázově a nebo ve splátkách)  a za provoz auta platit.

SHRNUTÍ:

PROJEKT ZAMĚSTNÍNÍ 1.000 LIDÍ:
Zaměstnáme 1.000 lidí, na každého je dotace 80.000 Kč. A budeme mít 80,000.000 Kč.
Rekvalifikujeme 1.000 lidí, abychom je mohli zaměstnat. Za každého je 14.000 Kč. A budeme mít 14,000.000 Kč.
Pořídíme 500 bytů. Na každém budeme mít zisk 100.000 Kč. Budeme mít 50,000.000 Kč.
K bytům pořídíme (ke každému bytu 4 zelení karty, 4 lidi na práci) 2.000 přístupu do našeho systému á 5.000 Kč/rok. Budeme mít 10,000.000 Kč ročně.

O všechny peníze se dělí cca jen 10 lidí. Podle pravidel, která jsou již dána předem a ke kterým se přistupuje.

VÝHLED:
Zobchodovat 466.000 rodin v ČR na investice na 12% až 17% zisk ročně. Provize za sehnání investorů činí 1.000,000.000,- Kč (viz naše kniha: Jak vydělat miliardu).